LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

ICTO coaches

Het LIC coördineert de Community of Practice van ICTO coaches. De community is het platform waar de ICTO coaches hun kennis en ervaring uitwisselen over het onderwijs van Avans Hogeschool.

In hun eigen academie inspireren en begeleiden ICTO coaches docenten om ICT didactisch verantwoord te gebruiken en te integereren in hun dagelijkse onderwijs. De docent is in the lead, met voldoende ondersteuning van een goede coach.

Grote uitdagingen zijn het creëren van een draagvlak en het aansluiten bij de onderwijsontwikkeling.

Meer informatie

Namen van en meer achtergrondinformatie over de ICTO coaches vind je op de website van het programma Digitale Onderwijsondersteuning BOOST IT.

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019.