LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Gebruikersraad onderwijsapplicaties

De gebruikersraad helpt docenten in het proces van experiment naar aanschaf. De raad biedt een overzicht van onderwijsapplicaties binnen Avans Hogeschool. En geeft advies over nieuwe onderwijsapplicaties.

Pitchronde

Ieder jaar delen docenten in een pitchronde hun ervaringen met digitale onderwijstools.
Dit is de opbrengst van de pitchronde in 2017.

De gebruikersraad vraagt aan de academiedirecteuren of zij mee willen doen in de eventuele aanschaf van een tool. Uiteindelijk brengt de gebruikersraad advies uit. De achterliggende gedachte is het stimuleren van het gebruik van digitale onderwijstools, passend bij de onderwijsdoelen.

Meer informatie

Meer over de advisering van de gebruikersraad, aanvraag van een advies en casussen vind je in de Applicatiewijzer op iAvans.

 

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019.