LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Digitaal toetsen

Avans Hogeschool gebruikt verschillende systemen om digitaal te toetsen. Brightspace wordt gebruikt voor het inleveren van (groeps)opdrachten en het inzetten van anti-plagiaatsoftware en ePortfolio’s. Academies maken soms gebruik van specifieke software, bijvoorbeeld de landelijke toetsen bij de Pabo of de toetsen rond verpleegkundig rekenen.

In 2015 is RemindoToets aangeschaft, het nieuwe digitale toetsplatform. De implementatie hiervan is in volle gang.

RemindoToets

Het project Avansbrede implementatie van RemindoToets richt zich op veilig en grootschalig digitaal toetsen. Ook heeft het tot doel om de kwaliteit van toetsing te verbeteren.

Om dit te bereiken is het project opgedeeld in vier deelprojecten:

  • implementatie van RemindoToets als digitaal toetsplatform
  • professionalisering en coaching van alle betrokkenen bij digitaal toetsen
  • inrichting en waar nodig aanpassing van toetsprocessen en -organisatie
  • realisatie van adequate faciliteiten voor digitaal toetsen

In dit laatste deelproject wordt intensief samengewerkt met TU Eindhoven voor de inzet en doorontwikkeling van de STEP-methodiek. Hierdoor kunnen studenten met een eigen laptop digitale toetsen maken.

Implementatie

Het uitgangspunt voor digitaal toetsen bij Avans wordt RemindoToets.

In januari 2018 zijn 9 academies als voorloper gestart met het in gebruik nemen van RemindoToets. Inmiddels zijn al 14 academies ermee bezig.

Per academie worden afspraken gemaakt over ambitieniveau, aanpak en samenwerking op CROHO-niveau voor de inrichting van de vragenbank in RemindoToets.

5 Academies migreren in 2018 hun Blackboardtoetsen naar RemindoToets.

Wat wordt er beter?

Het project beoogt de volgende resultaten:

  • verlagen van de werkdruk bij docenten (delen en hergebruik van vragen, inzet ICT bij correctie)
  • verhogen van de toetskwaliteit van toetsvragen en toetsen (psychometrie, reviews) en de variatie in vragen
  • borgen van toetsen, toetsvragen en toetsmatrijzen
  • tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen (flexibiliteit, verbreding, verdieping en/of versnelling maar ook minder druk op de organisatie)
  • creëren van mogelijkheden voor studenten om te oefenen en feedback te ontvangen (beter en flexibel onderwijs)

 

 

photo credit: Chris Potter via ccPixs.com

Presentatie op de SURF Onderwijsdagen 2018

Laatst bijgewerkt op 24 juni 2021.