LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Blend Event

Alles over het komende Blend Event 2023, zoals deelname en aanmelding, vind je op deze pagina op onderwijs.avans.nl.

Bij Avans bestaan er talrijke voorbeelden van effectieve toepassingen van blended onderwijs. De projectgroep Blended Onderwijs van het LIC schreef samen met de ICTO coaches van de academies een verkiezing uit voor de ‘best good practice’. Acht deelnemers presenteerden op donderdag 24 februari 2022 hun inzendingen in het Blend Event. Bekijk de livestream van 24 februari.

Lees hieronder meer over de deelnemers:

  1. Water II flipt (AB&I)
  2. Blended learning gericht op actief en adaptief onderwijs bij Onderzoeksvaardigheden kwantitatief (AAFM)
  3. Geflipte blended module in Brightspace (AI&I)
  4. Spelender-wijs in de anders dan je gewend blend (AVB)
  5. Op basis van jigsaw optimaal online en offline leren met en van elkaar! (AAFM)
  6. Flipping the English Classroom (AGZ)
  7. Gamificatie van statistiek met Grasple (AE&I)
  8. Implementation on a programme level (ASIS)
 

1. Water II flipt (AB&I)

De cursus Water II van de opleiding Civiele Techniek is vormgegeven als flipped classroom. De theorie wordt via korte video’s aangeboden en er zijn veel online mogelijkheden voor studenten om te oefenen. Door het flippen kan er op een andere manier worden getoetst waardoor studenten beter studeren en piekbelasting bij docenten verdwijnt. Er wordt in deze cursus ook geëxperimenteerd met een chatbot en een interactieve 3D multiplayer game.

Volledige beschrijving | Bijlage

 

2. Blended learning gericht op actief en adaptief onderwijs bij Onderzoeksvaardigheden kwantitatief (AAFM)

In het eerste deel ligt de nadruk op adaptief onderwijs. De student stippelt zijn eigen route uit en start een onderwerp met een zelftest in Brightspace. Deze zelftest is tevens het eindniveau van de Remindo-toets waarmee deel 1 wordt afgesloten. Op basis van de kennisclips en de mogelijkheid om opnieuw te testen kiest de student vervolgens voor een online college of een fysiek college.

In deel 2 gaat het om het toepassen in de praktijk. De studenten kunnen voor de fysieke les de kennisclips doornemen. In de les wordt de theorie uit de kennisclips in projectgroepjes uitgewerkt in een praktijkcasus. Studenten nemen eventueel ook een dataset uit hun beroepsvraagstuk mee.

Volledige beschrijving

 

3. Geflipte blended module in Brightspace (AI&I)

In deze module bereiden de studenten voor elke les iets voor in Brightspace. Ze bekijken een screencast en maken een opdracht, eerst individueel, daarna in groepen. In de les is daardoor ruimte voor formatieve feedback en een verwerkingsopdracht. Positieve resultaten: meer dan 50% maakte meer huiswerk dan minimaal verplicht was. Deze studenten haalden ook allemaal het assessment. Hoe meer huiswerk een student maakte, hoe hoger het eindcijfer uitviel!

Volledige beschrijving

 

4. Spelender-wijs in de anders dan je gewend blend (AVB)

We maakten een film over blended learning als mix, uitgebeeld door het mengen van ingrediënten in de keuken. Het is een good practice omdat het enerzijds wetenschappelijk onderbouwd is en vooral omdat het leuk en luchtig gebracht wordt in een film met reproduceerbaar succes.

Eigenlijk is dit onderwijs-onderwijs, ofwel onderwijs aan docenten, met een focus op - naast een flinke dosis humor - technische eenvoud, fantasie en dynamiek.

Volledige beschrijving | Sway

 

5. Op basis van jigsaw optimaal online en offline leren met en van elkaar! (AAFM)

In de lescyclus van vier weken werken studenten twee dagen per week aan dit vak. In deze twee dagen worden online en offline en synchrone en asynchrone leeractiviteiten afgewisseld.  Door de thematische opbouw ontstaat er flexibiliteit en relatief veel mogelijkheid tot differentiatie en personaliseren. Studenten verdiepen zich eerst twee weken in een van de thema’s. Daarna dragen zij de kennis aan elkaar over en maken ze een groepspresentatie waarin ze de verbanden tussen de thema’s aangeven.

Uit feedback blijkt dat dit een leuke en effectieve manier van onderwijs is voor zowel docenten en studenten. Er is veel afwisseling in werkvormen en studenten hebben op meerdere momenten keuzemogelijkheden.

Volledige beschrijving | Sway

 

6. Flipping the English Classroom (AGZ)

Studenten moeten een dialoog kunnen voeren tussen een verpleegkundige en patiënt. Daarvoor is inhoudelijke input over het zorgdomein nodig en training op taal. Beiden worden voor een deel via online programma’s in de eigen tijd gedaan. De contacttijd is beperkt is en een goede voorbereiding van de studenten is noodzakelijk. De asynchrone voorbereiding bestaat uit interactieve video en interactieve documenten in Feedback Fruits, naast een digitale language tool, die voor alle studenten en docenten beschikbaar is.  Omdat er bijgehouden wordt wie de voorbereiding ook daadwerkelijk doet, gaan studenten hier erg serieus mee om. De contactmomenten zijn hierdoor optimaal om het spreken van de Engelse taal te oefenen. Door de samenwerking van verschillende rollen binnen de organisatie is de leeropbrengst van de studenten maximaal.

Volledige beschrijving

7. Gamificatie van statistiek met Grasple (AE&I)

Het Wiskunde en Statistiek platform Grasple helpt studenten om te oefenen op een moment dat het hen uitkomt, naast werkcolleges en oefententamens. Statistiek wordt vaak moeilijk bevonden door studenten, dus het actieve leren en het zelfstandig kunnen werken geeft hen meer grip op het materiaal. Door de stof toe te passen in de oefeningen is het begrip groter en blijft de kennis beter in het hoofd zitten. De stof in Grasple is volledig in lijn met het boek dat gebruikt wordt! Studenten scoorden gemiddeld een half tot heel punt hoger voor statistiek sinds het gebruik van Grasple. Meer studenten behaalden het vak ook. Het platform is ook fijn om mee te werken, het geeft inzichten in hoe studenten het doen in de cursus zonder het nakijkwerk.

Volledige beschrijving

 

8. Implementation on a programme level: the benefit of designing from the core (ASIS)

IPASM is an interdisciplinary and cross-cultural minor. Integrated Learning at its core, the minor offers a number of different experiences that students will apply in different situations, fields, exercises, role-plays and projects. Students are able to work the knowledge and the experience acquired in different outlets. IPASM is not an idea, it’s not a prototype, it’s the living example of the successful implementation of blended learning.

Volledige beschrijving

Laatst bijgewerkt op 9 december 2022.