LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Blackboard

Blackboard is het leermanagementsysteem (LMS) van Avans Hogeschool. Het is een belangrijk onderdeel van de digitale leeromgeving van Avans Hogeschool.

Het leermanagementsysteem zorgt voor:

 • Het organiseren van het leren: de docent richt een Blackboardcourse in, regelt de toegang voor collega’s en studenten en plaatst onderwijscontent.
   
 • Onderwijsmaterialen en activiteiten: in Blackboard vinden studenten teksten, afbeeldingen, video’s en opdrachten. Studenten kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan discussiefora, een blog of een vlog.
   
 • Portfolio's: studenten en docenten kunnen in Blackboard een portfolio opbouwen. Dit portfolio wordt ingezet als ontwikkelinstrument, beoordelingsportfolio of als showcase.
   
 • Toetsen: summatieve toetsen die bepalen of een student voldoet aan de eisen, vinden in principe plaats in Remindo Toets. Uitzondering zijn beoordelingsportfolio’s en toetsen die de vorm van een opdracht hebben. Deze worden ingeleverd en beoordeeld via Blackboard. Daarnaast worden toetsen in Blackboard formatief ingezet, gericht op de ontwikkeling van de student.
   
 • Inleveren, beoordelen en inzien van opdrachten: studenten leveren opdrachten in via Blackboard, ter beoordeling of voor het krijgen van feedback. Ook vlogs of bijdragen aan een discussieforum kunnen daarin meegenomen worden.
   
 • Learning analytics: Blackboard genereert data, bijvoorbeeld over de kwaliteit van toetsvragen, de resultaten van studenten en hun gedrag in het systeem. Avans Hogeschool gebruikt deze data nog nauwelijks en is er ook nog geen beleid voor. Learning analytics kunnen een belangrijke bron zijn bij de verbetering van de onderwijskwaliteit en bij het personaliseren van leerpaden.
   
 • Onderwijsprocesbegeleiding onderwijseenheid: in Blackboard kan de docent onder andere met het performance dashboard de voortgang van de student bekijken en feedback geven.
   
 • Communiceren: Blackboard biedt docenten en studenten diverse opties voor communicatie, individueel of als groep. Mededelingen en mail zijn daarbij het belangrijkst.

Blackboard coaches

Iedere academie heeft een elektronisch leren coach (eLCo) om gebruikers wegwijs te maken in Blackboard. De eLCo ondersteunt instrumenteel, maar heeft ook een rol in het onderwijskundig verantwoord inzetten van Blackboard.

Hoe de toekomst van het LMS er uit gaat zien, maakt onderdeel uit van het programma Digitale Onderwijsondersteuning BOOST IT.

Laatst bijgewerkt op 19 juli 2019.