LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Brein en leren

Brein en leren

Avans Hogeschool bereidt studenten met de benodigde kennis, vaardigheden en de juiste beroepshouding voor op de beroepspraktijk. Onze docenten en overige medewerkers zetten zich in om de omstandigheden te creëren voor een prettig leerklimaat en goede leerresultaten. Daarbij zijn wij voortdurend op zoek naar methoden die de leermotivatie en het leerrendement verbeteren. Recente wetenschappelijke inzichten over het lerende brein bieden hiervoor handreikingen.

Hersenen en leren

Door de ervaringen die mensen opdoen in leersituaties veranderen de structuren en de organisatie van het brein

De hersenen zijn plastisch. Dat wil zeggen dat het brein in staat is om zich aan te passen en te reorganiseren onder invloed van (nieuwe) kennis en ervaringen.

De onderwijsneurowetenschap beschouwt leren als het vormen en verstevigen van verbindingen tussen hersencellen. Door te oefenen, te herhalen en te associëren worden netwerken krachtiger en effectiever.

En dat biedt perspectief! Dit betekent namelijk dat het brein zich kan blijven ontwikkelen, op voorwaarde dat het wordt blootgesteld aan prikkels die om mentale inspanningen vragen.

Het is dus belangrijk om studenten uit te dagen om geleerde kennis terug te halen en toe te passen in verschillende contexten. Maar ook om over de grens van het bekende te gaan en nieuwe wegen te ontdekken. En door kritisch te leren denken kan de student toetsen of de eigen ideeën zijn gebaseerd op feiten, aannames of gevoelens.

Brein en Leren bij Avans Hogeschool

Avans Hogeschool slaat een brug tussen wetenschappelijke inzichten over het lerende brein en de onderwijspraktijk.

Het vertrekpunt is de plasticiteit van het (adolescenten)brein met een verdieping van de thema’s:

Avans organiseert dit met het lectoraat Brein en Leren en de adviseurs van het Leer-en Innovatiecentrum.

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar brein en leren. De adviseurs ondersteunen academies en diensten met producten en activiteiten.

Laatst bijgewerkt op 2 november 2018.

Kijk voor meer informatie over het lectoraat Brein en Leren op www.avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023.

Adviseurs Brein en Leren

De adviseurs Brein en Leren vertalen de onderzoeksresultaten van het lectoraat en inzichten uit de onderwijsneurowetenschap naar de onderwijspraktijk. Onderwijsneurowetenschap is het wetenschappelijke onderzoek naar de ontwikkeling van het brein en de cognitie, in relatie tot leren en doceren.

De adviseurs delen die inzichten met zowel onderwijskundig adviseurs, als met Avansdocenten en geïnteresseerden buiten Avans. Dit doen zij met:

De producten en activiteiten stimuleren en helpen docenten om kennis over het lerende brein toe te passen in het onderwijs. Zo kan het leren geoptimaliseerd worden. De behoeften en vragen uit de onderwijspraktijk staan daarbij centraal.

Adviseurs Brein en Leren

De adviseurs Brein en Leren zijn een multidisciplinair team, waarin kennis vanuit de onderwijskunde, onderwijspsychologie, neuropsychologie en biologie wordt samengebracht.

Neem voor een kennismaking of voor meer informatie contact op met Brein en Leren.

Laatst bijgewerkt op 2 november 2018.