LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Brein en leren activiteiten

Het Leer- en Innovatiecentrum ondersteunt academies en diensten op het gebied van brein en leren met producten en activiteiten.

Het lectoraat Brein en Leren en de adviseurs Brein en Leren organiseren onder andere de volgende activiteiten:

Netwerk Brein en Leren

Tijdens de BDB+ trainingen Brein & Leren merken we dat de onderlinge uitwisseling met docenten van de eigen of een andere academie als zeer waardevol wordt ervaren. Dit wordt bevestigd in de evaluaties. Hier geven we een opvolging aan met het Netwerk Brein en Leren.

Dit netwerk is opgezet om deelnemers van de training BDB+ Brein & Leren te inspireren met nieuwe inzichten uit de onderwijsneurowetenschap. Ook stimuleert het netwerk tot het uitwisselen van ervaringen, die helpen om het didactische en pedagogische repertoire verder te verstevigen.

Iedere deelnemer aan de BDB+ training Brein & Leren van de BDB+ wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten van het Netwerk Brein en Leren.

Advisering

De adviseurs Brein en Leren werken nauw samen met de onderwijskundigen in de academies. Soms is inbreng van onze expertise wenselijk in specifieke fasen van de curriculumontwikkeling. Denk aan:

  • in de ontwerpfase: het ontwerpen van de blauwdruk
  • in de ontwikkelfase: het ontwikkelen van leerlijnen, cursussen, vakken en onderwijsmateriaal
  • in de uitvoeringsfase: instructie en didactiek.

Neem voor meer informatie contact op met de LIC-onderwijskundige van je academie.

Workshops

De adviseurs Brein en Leren en het lectoraat Brein en Leren delen graag hun kennis. Dat kan in de vorm van workshops, lezingen, presentaties of een bijdrage tijdens een studiedag of symposium.

Neem contact op met breinenleren.lic@avans.nl om de wensen af te stemmen op de mogelijkheden.

Laatst bijgewerkt opĀ 29 augustus 2023.