LIC Leer- en Innovatiecentrum

print

Contact - LIC

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met:

Avans Hogeschool
Leer- en Innovatiecentrum
Postbus 90.116
NL-4800 RA Breda

e-mail: bedrijfsbureau.LIC@avans.nl

Xplora

In dit overzicht van locaties vind je waar en wanneer je terecht kunt voor vragen over de dienstverlening van Xplora.

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2021.

Klik voor een grotere afbeelding

Er is een ontwikkeling naar meerdere zelforganiserende teams. Aan het LIC is ook het expertisecentrum Future-Proof Education verbonden.

Directeur
Ron Tenge

Management-assistente
Helen van Drunen

Bedrijfsbureau LIC
Bedrijfsbureau.LIC@avans.nl

Teamcoördinatoren
Ingrid Luijsterburg
(Product Owners, Digitale Didactiek & Innovatie, Multimedia Support, Functioneel Beheer)
Albert-Jan Smallegang
(Kennismanagement)
Jantiena Bakker
(Onderwijs)
Pam Hermans
(Onderzoek, Kwaliteit, Institutional Research, Funding Support)
Inge van Gastel
(Bedrijfsbureau)

Laatst bijgewerkt op 18 september 2023.

In 2014 kreeg Avans Hogeschool een nieuwe onderwijsvisie. Ook werd het Avansbrede onderzoeksbeleidsplan vastgesteld door het College van Bestuur.

De uitvoering van de onderwijsvisie- en onderzoeksvisie is de voornaamste opdracht van het LIC.

In de onderwijsvisie gaat het over samen het maximale uit de jezelf halen. Het LIC ziet daarin een rol weggelegd voor de ontwikkeling en vernieuwing van het denken en doen over leren binnen Avans Hogeschool.

Identiteit

Het Leer- en Innovatiecentrum is partner op het gebied van onderwijskunde, kwaliteitszorg en kennisdeling. We dragen bij aan de verwezenlijking van de onderwijsambities van de academies en zijn gericht op hoogwaardig, toekomstbestendig en studentgericht onderwijs.

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vertalen die naar beleid, praktische adviezen, trainingen en instrumenten. Wij faciliteren de digitale leeromgeving en bieden een fysieke leeromgeving aan voor vernieuwende onderwijsactiviteiten.

Wij zijn gericht op de zelfredzaamheid van studenten en medewerkers. Wij stimuleren het Avansbrede gesprek over leren en ontwikkelen en dragen op die manier wezenlijk bij aan het realiseren van de ambities van Avans Hogeschool.

Visie

Met expertise en bevlogenheid dagen wij onze partners uit om zichzelf continu te verbeteren.

Kernwaarden

Aansluitend op de identiteit en de visie richt het LIC zich op drie kernwaarden:

  • Partner zijn
  • Uitdagend zijn
  • Deskundig zijn

 

Laatst bijgewerkt op 19 september 2018.

De website maakt beperkt gebruik van cookies

  • Voor het vasthouden van instellingen

  • Voor het meten van het surfgedrag van bezoekers op de site. Daarmee ontdekken we welke delen goed zijn... en welke gebieden wat aandacht nodig hebben.

Het voordeel van cookies ligt dus bij jou, want op die manier kunnen wij het gebruiksgemak en de informatie verbeteren.

Rechten

Het auteursrecht van alle teksten, afbeeldingen, video's en presentaties is in handen van webredactie.lic@avans.nl of de afzonderlijke auteurs en medewerkers van het Leer- en Innovatiecentrum.

Het is niet toegestaan om ongevraagd delen uit de LIC te kopiëren of te verspreiden. Neem dus vooraf contact op met webredactie.lic@avans.nl.

Hoewel de LIC-site met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen kan het zijn dat er bij uitzondering onjuiste informatie in voorkomt. Op grond daarvan kun je geen rechten ontlenen aan de eventuele nadelige gevolgen die dit met zich meebrengt.

Opmerkingen

Laat het ons via webredactie.lic@avans.nl weten als er iets verbeterd kan worden. Of neem voor inhoudelijke vragen direct contact met ons op.

Contactpersoon voor dit website-onderdeel is Eric van Oevelen.

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019.