LIC Leer- en Innovatiecentrum

Good practices RemindoToets (Tilburg)

21 februari 2019 (12:15 uur - 13:45 uur)

Digitaal toetsen is een van de speerpunten van het ICT-beleid van Avans Hogeschool. Een onderdeel hiervan is de implementatie van het digitaal toetsprogramma: RemindoToets.

Deze inloopworkshop is vraaggestuurd. Dat betekent dat we niet uitgaan van een vaststaand programma. We gaan uit van de behoeften van de inlopende deelnemers. Wat kan er aan bod komen?

  • Een verkenning van het toetsprogramma, inclusief het maken van een toets binnen RemindoToets.
  • Een verkenning van de vragenbankstructuur die gebruikt kan worden binnen RemindoToets.
  • De manier van implementeren bij de academies.
  • De relatie tussen BKE-toetsmatrijzen en RemindoToets.
  • De vraagsoorten binnen RemindoToets en hiermee zelf aan de slag gaan.
  • Het delen van ervaringen met RemindoToets.
  • De beveiliging bij digitaal toetsen en de STEP-toets.

Organisatie: Hans van der Heijden en Eky Fioole
Locatie: Prof. Cobbenhagenlaan, Tilburg (CA217)
Deelname: vrije inloop

Laatst bijgewerkt op 30 januari 2019.