LIC Leer- en Innovatiecentrum

Procesbeschrijving met de Sensus-methode

Procesbeschrijving met Sensus

De Sensus-methode is een methode voor het beschrijven van processen voor organisatiehandboeken of kwaliteitshandboeken.

Organisaties die grip hebben op de processen kunnen hun kwaliteit verbeteren of kosten besparen. De Sensus-methode gebruikt een gestructureerde aanpak die in hoofdzaak bestaat uit vijf niveau's en acht symbolen, waarmee de processen worden vastgelegd. Door de eenvoud is het voor iedereen binnen de organisatie mogelijk de processen te begrijpen en te gebruiken.

Interactieve workshop

In één dagdeel werkt de LIC-adviseur samen met een groep betrokkenen van één proces van een academie. Er wordt een processchema gemaakt met behulp van een whiteboard en een magnetische symbolenset. Zo komen de volgende onderdelen in schema:

  • acties
  • beslismomenten
  • actors
  • input
  • output
  • subprocessen

Het op het bord vastgelegde proces wordt na de workshop door de LIC-adviseur ingevoerd in de Sensus-software. De database bevat dan het proces, het organisatieschema, de betrokken functionarissen en de betrokken formats of documenten. Vervolgens kunnen diverse rapporten en schema’s worden gegenereerd, of een website waarin alle elementen via links oproepbaar  zijn.

Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden omdat het een onderdeel is van het Meerjarenbeleidsplan.

Cursus via Professionaliseren@avans

Op basis van deze workshop kan een academie beslissen of het maken van Sensus-schema’s verder wordt toegepast. De hogeschool heeft hiervoor een campuslicentie. De medewerker moet wel verder geschoold worden in het gebruik van de software.

Door Professionaliseren@avans wordt daarom een cursus van meerdere dagdelen aangeboden. Tijdens deze training leer je wat procesgericht denken en werken inhoudt en hoe je dit kunt oppakken binnen Avans Hogeschool. Na afloop ben je in staat om zelfstandig met de Sensus-software te werken.

Ondersteuning

De ondersteuning van Sensus is in 2017 overgenomen door de Academie voor Sociale Studies, Breda (ASB). Contactpersoon is Anita Schreurs, mj.schreurs-vandijk@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 22 mei 2017.