LIC Leer- en Innovatiecentrum

Te veel resultaten? Zoek met meerdere woorden.

Publicatie 64 resultaten

Waarom vallen studenten uit?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Om uitval te verminderen en rendement te verhogen is inzicht in de reden van uitval wenselijk. Daarvoor maken we gebruik van de inzichten van o.a. docenten, decanen en studiebegeleiders. ...

Waarom zijn emoties belangrijk voor leren?

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Het inzicht van studenten in hun eigen emoties is van groot belang bij het leren. Dit blijkt uit neurologisch onderzoek van hoogleraar Antonio Damasio. Deze nieuwe bevindingen kunnen dra...

Zeven tips voor de juiste studiementaliteit

LIC Leer- en Innovatiecentrum

Wordt de een slimmer geboren dan de ander of word je slim door goed onderwijs en veel investeren in leren? Hoe je met je studie omgaat is - onbewust - afhankelijk van jouw antwoord op di...