LIC Leer- en Innovatiecentrum

Hippocampus | studiesucces en binding

Het programma Hippocampus is vanaf 2014 opgegaan in de staande organisatie. 

Een betere onderwijskwaliteit door de student sneller naar de juiste plek te begeleiden.

Een student die bij de start van de studie ontdekt: “ik zit hier goed”. En dat gevoel ook houdt na die eerste wittebroodsweken in de opleiding. Dat is ons ideaal. Maar in de praktijk merken we vaak aarzelingen. Niet zo gek, bij zo’n belangrijke keuze en een totaal andere onderwijsomgeving.

Is er een match?

Daarom werken docenten en begeleiders in de propedeuse toe naar duidelijkheid voor student en opleiding. De ambitie is dus dat de student de propedeuse in jaar 1 haalt. Zo kan tijdens de hoofdfase  de volledige concentratie uitgaan naar het onderwijs en het ontplooien van talenten.
Hoe bereiken we dat? Door persoonlijke aandacht te geven aan de student, de student echt te zien en naar hem of haar te luisteren.

Infographic Programma Hippocampus – studiesucces en binding

Infographic: Programma Hippocampus – studiesucces en binding. Versie december 2012
(Klik op de afbeelding voor .pdf in volledig scherm)

Adviseren in plaats van selecteren

De student komt voor een intake naar Avans Hogeschool. Het programma van de intake verschilt per opleiding. Sommige opleidingen houden alleen een gesprek. Andere opleidingen hebben aanvullende onderdelen. Bijvoorbeeld een taal- of rekentoets. Of een meet & greet met ouderejaars.

Een vast onderdeel van de intake is het gesprek met een docent van de opleiding. Deze gespreksvoerder bespreekt het assessment rapport met de student. Samen bekijken ze of de opleiding past. Mogelijk is dat de student nog extra voorbereidingen moet treffen, zoals het bijscholen van bepaalde vakken.

Bij bijzondere omstandigheden verwijst de docent de student naar een studentendecaan. Bijvoorbeeld wanneer de student een functiebeperking heeft of topsport beoefent. Of als hij persoonlijke problemen heeft. Een student die toch niet helemaal bij de opleiding past wordt doorverwezen naar een heroriëntatietraject.

"Het versnellen van nodige uitval en het voorkomen van onnodige uitval"

De echo van de intake

Een intake is geen losse flodder om grofweg het kaf van het koren te scheiden. De belangstelling vanuit de opleiding wordt waargemaakt door opvolging van de intake na aanvang van de studie, in de klassen, en in persoonlijke gesprekken.

Bij Avans Hogeschool is het uitgangspunt dat elke opleiding in ieder geval op twee momenten nog heel duidelijk met de student praat over de match  met de opleiding. Dat gebeurt halverwege en aan het einde van het eerste jaar. Deze gesprekken monden uit in een richtinggevend persoonlijk advies.

Wat als er geen match is?

Het komt regelmatig voor dat een student erachter komt dat de opleiding niet bij hem past. Het klinkt misschien vreemd, maar de uitdaging is om het moment waarop dit gebeurt zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden. De studieloopbaanbegeleiding speelt daarbij een belangrijke rol.

Zodra een student aangeeft echt te willen stoppen met de opleiding, maar nog twijfelt over de volgende stap, wordt hij begeleid in een switchtraject. Het is belangrijk dat de student vanuit de opleiding wordt doorverwezen naar een studentendecaan. Zo wordt samen gekeken naar een passend vervolg waarin de student beter aan de start komt.

Leerbehoefte van de student ondersteunen

Tijdens een intake of de studieloopbaanbegeleiding kan naar voren komen dat de student een aanvullende leerbehoefte heeft. Ouderejaars studenten worden getraind om te begeleiden bij deze leervragen. Zij spijkeren in periode 1 hun medestudent bij naar het gewenste beginniveau. De rest van het jaar bieden zij hulp bij struikelvakken.
Het decanaat ondersteunt de student in het omgaan met plannen en organiseren, topsport of een persoonlijk probleem.

Meer informatie op Avans in Motion (alleen intern toegankelijk) of via hippocampus@avans.nl

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2014.