LIC Leer- en Innovatiecentrum

Mindset & Feedback : Brein & Leren

22 augustus 2017

Dit boekje gaat over de Mindset-theorie van Carol Dweck en toepassingen hiervan in het onderwijs.

Mindset: het belang van de eigen leeropvatting

Het vertrouwen van de student in zijn eigen leervermogen, en zijn opvatting over leren, zijn van invloed op leerinspanningen en het leerresultaat.

Carol Dweck heeft op basis van jarenlang onderzoek de Mindset-theorie ontwikkeld. Aan de basis van deze theorie ligt de eigen overtuiging over intelligentie en ontwikkelbaarheid.

Dweck onderscheidt twee soorten mindsets:

  • Een fixed mindset is de overtuiging dat talent, vermogens en intelligentie vastgestelde eigenschappen zijn.
  • Mensen met een growth mindset zien hun (intellectuele) capaciteiten als een potentieel dat ontwikkeld kan worden. Deze overtuiging blijkt effectiever in het onderwijs dan een fixed mindset. Het leidt tot meer openheid voor leren, wat op zijn beurt weer leidt tot groter studiesucces. Immers, met genoeg training, herhaling, passie en volharding kun je je eigen capaciteiten beïnvloeden.

Uit de resultaten blijkt dat studenten die ervan overtuigd waren dat hun intelligentie niet ‘vaststaat’, maar kan worden ontwikkeld (growth mindset):

  • zich meer focusten op actief leren
  • meer inspanning leverden
  • veerkrachtig reageerden op tegenslagen.

Een growth mindset kan bij studenten gestimuleerd worden. Hierin is een grote rol voor de docent weggelegd.

Download Mindset & feedback (pdf, 2,6 MB)

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2017.