LIC Leer- en Innovatiecentrum

Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Door: Joop van Mackelenbergh
Volledig rapport

Samenvatting:
Vroegtijdig schoolverlaten of studieuitval is een terugkerend onderwerp van gesprek in diverse overlegsituaties in de regio 's-Hertogenbosch tussen onderwijsveld, ondernemers en overheid.

Om meer inzicht te verkrijgen in de regionale situatie heeft de Gemeente 's-Hertogenbosch een onderzoeksopdracht verstrekt aan het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool. Dit onderzoek is uitgevoerd in 2009 en afgerond met de presentatie van het onderzoeksrapport in maart 2010.

De bevindingen van het onderzoek zijn beschreven in 3 thema's:

  • LOB in theorie

  • LOB in de praktijk

  • LOB in de toekomst

Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen voor de verbetering van de aanpak en uitvoering van LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding in de regio 's-Hertogenbosch.

Vervolgproject

Als vervolg op dit onderzoek is een project gestart: 'Professionaliseren van Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding' als onderdeel van het programma '5* regio Noord-Oost Brabant'.

Het doel van het project is om de LOB te professionaliseren in de ketens po-vmbo-mbo-hbo en po-vo-hbo, en om daarvoor hulpmiddelen aan te reiken. De looptijd van het project is 2011-2014. 
Het LIC voert een groot deel hiervan uit tezamen met een aantal pilotscholen, voornamelijk de scholing van LOB-ers.

Sinds eind 2012 is de Academie voor Financieel Management (AFM) als pilotschool toegetreden, waardoor er ook een directe en inhoudelijke verbinding tussen het project en Avans Hogeschool is gerealiseerd.

Laatst bijgewerkt op 17 oktober 2013.