LIC Leer- en Innovatiecentrum

Kritisch leren denken: Brein & Leren

22 augustus 2017

Dit boekje gaat over kritisch denken: het ontwikkelen van vaardigheden om beter te leren redeneren en reflecteren.

Ons brein is van nature geneigd om allerlei verbindingen te leggen. Razendsnel en met een eigen logica. En daarbij focussen we ons (onbewust) vooral op informatie die onze opvattingen bevestigen. We negeren daarbij vaker de aanwijzingen die het tegendeel laten zien.

En ook al weten we dit, toch lijken de valkuilen van ons denken soms onvermijdelijk. Hoe kunnen we uit onze 'denkvalkuilen' blijven? En hoe leren we dat aan anderen?

De onderzoekende student

Kritisch denken kan worden gedefinieerd als ‘redeneren en reflecteren voordat je een standpunt inneemt of een besluit neemt hoe te handelen’. Het draagt bij aan de besluitvorming in complexe en risicovolle situaties en ondersteunt het leerproces en de transfer van het geleerde.

Kritisch denken ontwikkelt zich niet spontaan. Het vraagt om specifieke vaardigheden die geleerd moeten worden zoals interpreteren, analyseren, evalueren, concluderen, verklaren en reguleren van het eigen gedrag. En als je eenmaal beschikt over deze vaardigheden moet je ook bereid zijn om ze te gebruiken.

Je moet het impliciete, snelle, reactieve denken herkennen en daarnaast- als daar aanleiding toe is - in staat zijn om weloverwogen te denken en te handelen, dus expliciet en langzaam. We noemen dit ook wel Type 1 en Type 2 denken.

Download Kritisch leren denken (pdf, 1,7 MB)

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2017.