LIC Leer- en Innovatiecentrum

Docentenhandleiding Kritisch Denken

De handleiding is een inspiratiebron voor het inrichten en uitvoeren van een onderwijsprogramma kritisch denken. Met de literatuur kan de docent het thema theoretisch verdiepen. De handleiding biedt aanknopingspunten bij het integreren van kritisch denken in het curriculum, zoals omschreven doelen, vormgeving en theoretische onderbouwing.

Het programma bestaat uit:

  • hoorcolleges
  • werkcolleges
  • individuele opdrachten
  • trainingen
  • individuele literatuurstudie
  • toetsing van vaardigheden
  • toetsing van houdingsaspecten

Leren redeneren en argumenteren

In 2011/2012 startte de ontwikkeling van het onderwijsprogramma 'Kritisch Denken'. Dit onderwijsprogramma is evidence-based ontwikkeld en succesvol uitgevoerd bij de opleiding Communicatie (AMBM) tot en met leerjaar 3. Het accent ligt op het leren redeneren en argumenteren.

Deze vaardigheden worden expliciet aangeleerd in aparte courses en geïntegreerd in overige delen van het curriculum. Het materiaal is aangevuld met ervaringen bij twee academies, waar deze trajecten ook succesvol zijn ingezet.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Brein & Leren.

Laatst bijgewerkt op 18 augustus 2014.