LIC Leer- en Innovatiecentrum

Zes nominaties voor de Avans Innovatieprijs

30 januari 2017

Elk jaar reikt Avans Hogeschool de Innovatieprijs uit op de Onderwijsdag. De genomineerden voor dit jaar zijn bekend. Bijdragen die willen meedingen naar de Avans Innovatieprijs 2017 moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • innovatief zijn
  • getuigen van lef en de organisatie in beweging zetten
  • bijdragen aan de realisatie van de Ambitie 2020
  • waardevol zijn en toepasbaar als vernieuwing

Januari: de jury in beraad over de selectie van de nominaties

De jury is op basis van de genoemde criteria gekomen tot een shortlist van zes genomineerden. Deze zijn in willekeurige volgorde:

Learning Communities

Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE), Academie voor Marketing en Business Management (AMBM) en de Academie voor Marketing en International Business (AMIB)

Vanuit meerdere plekken binnen Avans is er behoefte om aan de slag te gaan met learning communities. Deze drie academies hebben daartoe het initiatief genomen.

Er was eens een beroepsvraagstuk

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM)

De AAFM gelooft niet langer dat onderwijs en praktijk op elkaar moeten aansluiten, maar vindt dat deze één zijn. In haar visie komen studenten vanaf het moment van binnenkomst direct met de ‘echte wereld’ in aanraking. Get out of the building immediately en ga bij een echte opdrachtgever aan de slag.

Afstudeermarkt opleiding Bestuurskunde

Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB)

Afstudeerders presenteren tijdens een afstudeermarkt de resultaten van hun afstudeeropdracht aan een externe deskundige, een beoordelaar, mede-afstudeerders, opdrachtgevers, professionals uit het werkveld, docenten en alumni. Door de onderzoeksresultaten breed te delen, levert AVB een bijdrage aan het valoriseren van kennis en dus aan de Ambitie 2020.

Ucademy

Multidisciplinair

Ucademy is een onafhankelijke academie voor en door studenten. Ucademy richt zich op persoonsvorming, ook wel Bildung genoemd. Dit doen zij aan de hand van thema's als controversie, empathie, vindingrijkheid, beleving en introspectie. Onderwerpen als macht, creativiteit, self confidence en intrinsieke motivatie komen aan bod tijdens de workshops van Ucademy.

Vision & Robotics

Academie voor Engineering & ICT (AE&I)

De minor Vision & Robotics wil studenten van zoveel mogelijk verschillende opleidingen kennis en ervaring laten opdoen met het ontwikkelen van robotsystemen. Voor deze minor zoekt AE&I nadrukkelijk de samenwerking met lectoraten en andere, niet-technische opleidingen van Avans. Men streeft naar een minor voor minimaal 100 studenten waarbinnen jaarlijks zeker 25 multidisciplinaire projecten draaien. Ook moeten er ten minste 6 niet-technische opleidingen vertegenwoordigd zijn en wil men dat 25% van de studenten van buiten Avans komt.     

Creative school, studenten leren van elkaar over de jaren heen

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI)

Derdejaarsstudenten maken het onderwijs voor de nieuwe groep aankomende tweedejaarsstudenten van Advanced Business Creation die op stage gaan. De inhoud baseren zij op hun eigen leerervaringen. Deze vorm van onderwijs brengt meerdere Avansambities samen: valorisatie van kennis, innovatief onderwijs, leren van en met elkaar over de jaren heen, verantwoordelijkheid van de lerende professional en differentiatie op thema.

Jury- en publieksprijs

Op 10 maart volgt een tweede jurybijeenkomst, waarop de genomineerden zichzelf presenteren. De jury kiest op grond hiervan een winnaar. De winnaar van de juryprijs wordt op de Onderwijsdag op 13 april bekend gemaakt.

Er is ook nog een publieksprijs. Vanaf half maart kunnen Avansmedewerkers hun stem uitbrengen via onderwijsdag.avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2017.