LIC Leer- en Innovatiecentrum

Alles over de NSE bij elkaar

30 juni 2016

Sinds mei zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête bekend. Globaal bekeken valt op dat Avans Hogeschool het weer iets beter doet qua algemene tevredenheid, met een gemiddelde score van 4,02.

Wat valt op?

  • De tevredenheid over studiefaciliteiten stijgt nagenoeg op alle aspecten en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.
  • Het thema roosters doet het voorzichtig beter.
  • De beschikbaarheid van werkplekken haalt met 3,22 nog niet de zelf gestelde norm van 3,5
  • Ook het thema stagebegeleiding blijft een aandachtspunt.

In de NSE-special 2016 Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool worden de belangrijkste punten samengevat. 

Hoe doet Avans het in de rankings?

Rond de herfstvakantie zullen de uitkomsten van deze enquête weer een grote rol spelen in de rankings van Elsevier en de Keuzegids HBO Voltijd.

Door het Leer- en Innovatiecentrum is er zelf een ranking 2016 samengesteld op basis van de antwoorden op de vraag: “Hoe tevreden ben je in het algemeen”. De Avans opleiding met de meest tevreden studenten is:

  • Chemie in Den Bosch (voltijd) met een score van 4,48 op een vijfpuntsschaal

De rankings van het LIC hoeven niet gelijk te zijn aan de rankings van Elsevier en Keuzegids, omdat die een selectie van de vragen als uitgangspunt nemen. In geval van de Keuzegids worden ook andere aspecten meegerekend, zoals acreditatie, uitval en rendement.

De resultaten zijn door het LIC verder verwerkt tot onder andere detailrapporten en factsheets per academie en opleidingsvariant. Met QlikView kunnen medewerkers bovendien zelf eenvoudig overzichten maken.

Een overzicht van alle (voor medewerkers) toegankelijk informatie vind je via de pagina Tevredenheidsonderzoek.

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2016.