LIC Leer- en Innovatiecentrum

Visie op toetsing en toetsbeleid

Visie op toetsing

Avans Hogeschool daagt haar studenten en medewerkers uit om samen het maximale uit zichzelf te halen. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van de student.

Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs begint en eindigt met toetsing. Toetsing sluit aan op datgene wat het onderwijs beoogt. Het vervult daarin zowel een certificerende rol als een middel om het leerproces van de student te bevorderen.

Uit de Onderwijsvisie (2014):

“Toetsing vervult een certificerende rol in de opleiding. Via toetsing toont de student aan over een bepaald, vereist niveau te beschikken. Toetsing fungeert daarnaast als aanjager van het leerproces van onze student. Een toets is een meetinstrument om te bepalen of de student een ontwikkeling doormaakt ten aanzien van de beroepscompetenties.

We zetten toetsen gericht en betekenisvol in om de ontwikkeling van de student te bevorderen en om het bereikte niveau te toetsen. We gebruiken zowel formatieve als summatieve toetsing en geven zo actief feedback aan de student. Die feedback geeft de student inzicht in zijn huidige ontwikkeling en hoe hij zich verder kan ontwikkelen.”

Toetskader

Vanuit de Onderwijsvisie hanteert Avans Hogeschool het toetskader Instaan voor de kwaliteit van toetsen om de toetskwaliteit te borgen. Het toetskader helpt academies bij het formuleren van een toetsbeleid waarin de visie op toetsing, de uitgangspunten van het toetsprogramma en de kwaliteitsborging van toetsing worden verantwoord.

Het LIC zorgt voor verdere ondersteuning, waar en wanneer gewenst.

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2016.