LIC Leer- en Innovatiecentrum

Toetsprogramma en afstudeerprogramma

Het takenpakket van de beroepsprofessional is zeer divers. Daarom toetst Avans Hogeschool de student tijdens de opleiding op verschillende momenten, op verschillende manieren en in verschillende contexten.

Alle toetsen van het curriculum samen vormen een coherent toetsprogramma.

Ook brengt het toetsprogramma de student tijdens de opleiding stapsgewijs dichter bij het eindniveau. Aan het einde van de opleiding moet het hbo-niveau worden bereikt met de eindkwalificaties van de opleiding.

Avans scan voor toetsprogramma’s

Het LIC ontwikkelde de Avans scan voor toetsprogramma’s op basis van het Competentie Assessment Wiel (CAW).

Deze scan is een zelfevaluatie-instrument in de vorm van een online invullijst. Het is een middel om de kwaliteit van de toetsprogramma’s in een opleiding - of een onderdeel daarvan - vast te stellen.

De scan levert input voor toetsbeleid, accreditatiewaardigheid, visieontwikkeling, ontwikkeltrajecten en professionalisering van docenten.

Afstudeerprogramma

Het takenpakket van een beroepsbeoefenaar is vaak zo divers dat één prestatie daarvoor nooit representatief kan zijn.

Daarom zijn er meerdere onderdelen in het curriculum waarbij de student laat zien te beschikken over de eindkwalificaties van zijn opleiding.

Deze toetsonderdelen samen vormen het afstudeerprogramma van de opleiding. Zo komt de diversiteit aan bod van alle competenties waar een startbekwame professional over moet beschikken. Het afstudeerprogramma is een onderdeel van het  toetsprogramma. In een competentiematrix en/of toetsplan zijn het de onderdelen die zijn aangemerkt om het afstudeerniveau te toetsen.

Avans scan voor afstudeerprogramma's

Het LIC ontwikkelde een scan om de kwaliteit van het afstudeerprogramma van een opleiding in kaart te brengen.

De afstudeerscan is een zelfevaluatie-instrument dat opleidingen helpt om zicht te krijgen op de aansluiting van het afstudeerprogramma op de eindkwalificaties.

Om het afstudeerniveau te borgen onderzocht de expertgroep Protocol, in navolging van het rapport Vreemde ogen dwingen, de mogelijkheden voor een generiek protocol voor de beoordeling van eind- of kernwerkstukken (Beoordelen is mensenwerk, januari 2014).

Eind- of kernwerkstukken zijn de producten die samen het afstudeerniveau van de student weerspiegelen. De expertgroep concludeert dat één generiek afstudeerprotocol voor opleidingen onhaalbaar is. Wel laat zij zien hoe externe validering kan worden toegepast bij de beoordeling van eindwerken. Ook geeft zij advies over hoe er - met o.a. kalibreersessies - gewerkt kan worden aan een goede beoordeling door examinatoren.

Via toetssupport@avans.nl krijg je informatie over het onderzoeken van het toetsprogramma of hulp bij het aanpassen ervan.

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2016.