LIC Leer- en Innovatiecentrum

Toetsing en toetskwaliteit

Toetsing

Toetsing in het hoger onderwijs staat flink in de aandacht. Ook binnen Avans Hogeschool zijn veel opleidingen in beweging om hun toetskwaliteit verder te verhogen.

Kwaliteit van toetsing

Toetskwaliteit omvat het hele ‘huis’ van toetsing:

 • een doordachte visie op toetsing
 • die het toetsprogramma van de opleiding verantwoordt en
 • waarbij het geheel aan toetsen een beeld geeft van de competentieontwikkeling van de student
 • door toetsbekwame examinatoren
 • in een toetsorganisatie die op orde is.

Kwaliteitspiramide

Voor het begrip toetskwaliteit wordt de kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen gebruikt (Joosten-ten Brinke, 2011; Sluijsmans, Peeters, Jakobs & Weijzen, 2012).

Toetskwaliteit omvat:

 • het toetsbeleid,
 • toetsprogramma,
 • toetsen,
 • toetsitems- en opdrachten,
 • toetsbekwaamheid
 • en de toetsorganisatie.
De kwaliteit van toetsing wordt bepaald door de zwakste schakel in de piramide.
Kwaliteitspiramide voor toetsing

Op elke laag van de piramide kan worden ingezoomd voor meer informatie over wat dit voor de academie of opleiding betekent en hoe het LIC hierin ondersteunt.

In navolging van de Onderwijsvisie (2014) gebruikt Avans Hogeschool toetsen om studenten te certificeren, maar vormt toetsing ook een middel om het leerproces van de student aan te jagen.

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2016.