LIC Leer- en Innovatiecentrum

Studiesucces

De student is geslaagd

Studiesucces - of meer klantgericht: studentsucces – staat volop in de aandacht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de overheid die prestatieafspraken maakt met onderwijsinstellingen over rendement.

De laatste jaren is de aandacht verschoven van studieuitval naar studentsucces: hoe komt een student zoveel mogelijk op de beste plek, zodat hij succesvol is in zijn studie?

Studiesucces raakt aan alle aspecten

Het Leer- en Innovatiecentrum bevordert studiesucces langs meerdere wegen. Zo zijn uit de literatuur afkomstige maatregelen die studiesucces verhogen samengebracht. Ook is onderzoek gedaan naar uitvalredenen, voorspellers van studiesucces en het verband tussen de inschrijfdatum en studiesucces.

Het LIC ondersteunt bij het analyseren van uitval- en rendementscijfers (login noodzakelijk). Welke trends zijn er te zien in de cijfers? Waar ligt de oorzaak van te hoge uitval? Welke ingrepen maken het mogelijk om het studiesucces te vergroten?

Andere aandachtspunten zijn de doorstroom van mbo naar hbo en studieloopbaanbegeleiding.

photo credit: ralph and jenny via photopin cc

Laatst bijgewerkt op 1 september 2017.