LIC Leer- en Innovatiecentrum

Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

Studieloopbaanbegeleiding, -oriëntatie of -coaching is een vorm van studentbegeleiding voor alle studenten van Avans Hogeschool. SLB is per opleiding of academie verschillend ingevuld. Logisch ook, de diversiteit van opleidingen en type studenten vraagt om een begeleiding op maat.

Kader voor SLB

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft een kader voor SLB bij Avans Hogeschool ontwikkeld.

Wat zijn de doelen van SLB?

  • op korte termijn: het vergroten van studentsucces. Bijvoorbeeld door aandacht voor matching, binding en studievaardigheden
  • op lange termijn: het vergroten van zelfsturing in de voorbereiding op de beroepsloopbaan

Het kader beschrijft ook de gevolgen hiervan voor:

  • de vormgeving van SLB binnen de opleiding
  • de rol van de studieloopbaanbegeleider en de student
  • de inbedding van SLB in de keten van begeleiding

Het kader biedt academies handvatten bij het formuleren van hun eigen visie en het inrichten van hun studieloopbaanbegeleiding.

Download deze Studieloopbaanbegeleiding infographic (90 kB)

Het kader is gebaseerd op zowel theoretische als praktische inzichten. Literatuur over onderzoek is aangevuld met ervaringen uit de praktijk van SLB bij Avans Hogeschool. Ook is aangesloten bij relevante beleidsdocumenten, zodat het in lijn is met de onderwijsvisie en het kader voor matching dat binnen het programma Hippocampus is ontwikkeld.

Matching

Het Leer- en Innovatiecentrum participeerde in Hippocampus, in de projecten Matching en Avans Studenten Centrum (ASC). Het programma Hippocampus | studiesucces en binding richtte zich op begeleiding van studenten voordat zij aan de opleiding beginnen, en tijdens het eerste jaar.

In het project Matching is een kader voor matchgesprekken opgesteld. Tijdens deze gesprekken wordt bewust gekeken of student en opleiding bij elkaar passen. Ook zijn er scholingsmodules voor matching in jaar 1 ontwikkeld.

Per 2014 is Hippocampus opgegaan in de staande organisatie:

  • De uitvoering van intake en matching ligt uiteraard bij de academies.
  • Inhoudelijke ondersteuning van matching (match-mid en match-1) wordt verzorgd door het LIC, van intake door Dienst Marketing Communicatie en Studentzaken (DMCS).
  • De gehele procesondersteuning is bij DMCS belegd.

Scholing

Het Leer- en Innovatiecentrum biedt in samenwerking met Professionaliseren@avans scholing voor studieloopbaanbegeleiders aan, onder andere door de training SLB de dialoog. Deze training richt zich vooral op gespreksvoering en bestaat uit vier dagdelen. Met een acteur worden gesprekssituaties geoefend.

Op dit moment wordt het professionaliseringsaanbod voor SLB herijkt.

Ondersteuning

Het LIC adviseert opleidingen of academies die SLB willen verbeteren, op gebied van professionalisering, visieontwikkeling, beleidsontwikkeling, programmaontwikkeling en evaluatie.

Zo heeft het LIC bij de opleiding Elektrotechniek (ATM) meegedacht over de inrichting van SLB bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. Deze nieuwe vorm van studieloopbaangeleiding was in 2013 genomineerd voor de Avans Innovatieprijs.

Ook bij de curriculumontwikkeling van de Academie voor Bouw & Infra (AB&I) heeft het LIC een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van SLB.

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2017.