LIC Leer- en Innovatiecentrum

Onderwijskundige ondersteuning

Een doorkijkje in de leeromgeving van Xplora Tilburg

Het Leer- en Innovatiecentrum ontwikkelt en verspreidt kennis over het onderwijs en onderzoek naar de organisatie. Het centrum doet dit samen met academies. Institutional research ter verbetering van de onderwijspraktijk past binnen deze opdracht.

Ontwerpen vanuit de onderwijsvisie

Academies vinden in de Avans onderwijsvisie een fundament om hun eigen onderwijsvernieuwing te ontwerpen.

Het LIC biedt hierbij brede onderwijskundige ondersteuning. Alle onderwijskundigen kunnen bijvoorbeeld adviseren op het gebied van Brein en leren en ICT in het onderwijs.

Netwerk van onderwijskundigen

Ook de regie voor onderwijskunde komt vanuit het LIC. Het onderwijskundigennetwerk zorgt voor professionalisering en kennisdeling. Positieve ontwikkelingen komen zo ten goede aan heel Avans Hogeschool.

Ter ondersteuning ontwikkelt het LIC producten en halffabricaten die via deze site worden aangeboden. Hierbij wordt ook de relevante oogst uit het meerjarenbeleid meegenomen. Onze onderwijskundigen begeleiden bij het toepassen van deze producten binnen academies en opleidingen.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2018.