LIC Leer- en Innovatiecentrum

Studenten Enquête 2016: Avans doet het opnieuw beter

Avans Hogeschool doet het gemiddeld weer iets beter qua algemene tevredenheid. Voor het eerst ligt de score boven de 4, op 4,02 (op een vijfpuntsschaal).
Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die op 12 mei 2016 zijn vrijgegeven. De scores van de hogescholen vind je onder andere op Studiekeuze 123.

Zeventien thema's: stagebegeleiding kan beter

Ruim 46% van de studenten deed mee aan de NSE. De enquête bestaat uit zeventien thema's. Op elk thema is er lichte vooruitgang geboekt. Met één uitzondering:

  • Het hoogst scorende thema Stage-ervaring daalt van 3,92 naar 3,90

In combinatie met het laagst scorende thema Stage en opleiding (3,27) blijft de stagebegeleiding dus een aandachtspunt.

  • Een pluspunt is de tevredenheid over studiefaciliteiten. Deze stijgt nagenoeg op alle aspecten en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde: 3,55 (3,52 landelijk).

  • Ook het thema Studierooster doet het voorzichtig beter: 3,33 (3,26 vorig jaar).

Factsheet

Alle details lees je terug in de Factsheet Nationale Studenten Enquête 2016 (pdf, 692 kB).

Avans weer de beste?

Of Avans zijn eerste of tweede plaats onder de grote en middelgrote hogescholen verzilvert blijft nog even afwachten. 

Rond de herfstvakantie maken Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs hun onderzoeken bekend naar de beste opleidingen van Nederland. De kern daarvan is afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête. Die vertegenwoordigt de oordelen van 270.000 studenten. Keuzegids hanteert een iets andere methodiek dan Elsevier, waardoor er verschillen kunnen zijn in de posities van scholen en opleidingen.

  • Bij Keuzegids Hoger Onderwijs eindigde Avans met de voltijdopleidingen als de beste hogeschool in 2012 en 2015, en op de tweede plaats in 2013 en 2014.
  • Avans is al vier jaar op een rij - van 2012 tot en met 2015 - de beste middelgrote hogeschool volgens Elsevier.

Rapportage

De resultaten zijn door het LIC verder verwerkt tot onder andere detailrapporten en factsheets per academie en opleidingsvariant. Met QlikView kunnen medewerkers bovendien zelf eenvoudig overzichten maken.

Een overzicht van alle (voor medewerkers) toegankelijk informatie vind je via de pagina Tevredenheidsonderzoek.

Laatst bijgewerkt op 20 juli 2016.