LIC Leer- en Innovatiecentrum

De praktijk van ICT in onderwijs

Onze studenten zijn geen lege vaten die we volgieten met informatie. Inmiddels weten we door Brein en leren wel beter. De boodschap is dat niet de technologie, maar de didactiek en de rol van de docent het verschil maken.

Onderwijs en ICT. Lees meer over de projecten vanaf 2016 tot 2020.

Hoe levert ICT een bijdrage aan de onderwijsambities?

Studenten leren actief en werken met ICT aan uitdagende opdrachten. Bijvoorbeeld door zelf digitale content te ontwikkelen, zoals een video over leren of een MOOC voor medestudenten over creativiteit. Studenten leren zowel online als offline.

Fysieke en online leeractiviteiten versterken elkaar. Doordat veel van de klassieke kennisoverdracht is gedigitaliseerd kan de docent meer tijd besteden aan het activeren, motiveren en begeleiden, in plaats van het klassikaal uitleggen van de leerstof.

Digitale toetsen helpen studenten om inzicht te krijgen in hun ontwikkeling. Dat kunnen summatieve toetsen zijn, maar vooral ook formatieve toetsen in de vorm van quizzen en zelftests.
Op basis van de uitkomst kan de docent de instructie, de leeractiviteiten en de leerinhoud aanpassen aan het niveau en de leerbehoefte van de individuele student.

De docent is begeleider van het leerproces en stelt een leerpakket op maat samen. Daarbij put hij uit een afgebakende set (adaptieve) onderwijsapplicaties en een arsenaal aan open leermiddelen. Studenten die meer aan kunnen krijgen meer uitdaging. Studenten die meer moeite hebben met onderdelen krijgen meer begeleiding.

Veel over de recente praktijk van ICT en onderwijs is terug te vinden op de site van ViA - Virtualiseren in Avans.
Laatst bijgewerkt opĀ 19 maart 2018.