LIC Leer- en Innovatiecentrum

Visie op ICT in onderwijs

Aan Engelstalige termen geen gebrek. Maar wat kunnen we met al deze ontwikkelingen in ons onderwijs?
Hoe maak je een keuze uit de mogelijkheden? En waar kiest Avans Hogeschool voor?

In één zin:

Avans kiest voor Blended Learning, waarbij we samen met docenten continu zoeken naar de perfecte mix van fysieke en online leeractiviteiten.

Het gaat dus NIET om de technologisch gedreven vraag of wij iets gaan doen met learning analytics, Flipping the Classroom, Open Educational Resources, MOOC's, enzovoorts.

Onderwijsambities

Het gaat om de bijdrage die ICT levert aan drie onderwijsambities:

  • verzorgen van uitdagend en activerend onderwijs
  • inspelen op individuele verschillen
  • inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de student

Avans Hogeschool kiest voor een onderwijskundig gedreven aanpak en voor kwaliteit in de breedte. Dat past bij ons.

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.