LIC Leer- en Innovatiecentrum

Lectoraat Brein en Leren

Het Leer- en Innovatiecentrum heeft ook een lectoraat over Brein en Leren.

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek en deelt dat met de buitenwereld, terwijl de expertgroep de verwerking van inzichten bevordert in het dagelijkse onderwijs van Avans.

Het hbo streeft naar een onderwijspraktijk die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Maar hoe je gebruik je deze kennis in het onderwijs? Om de kloof te overbruggen voert het lectoraat Brein en Leren praktijkgericht onderzoek uit.

Onderzoek in de hbo-onderwijspraktijk

Vragen van docenten over de verbetering van hun onderwijs vormen de basis voor twee programmalijnen:

 1. een lijn gericht op interventies die het kritisch denken bij studenten bevordert
 2. een lijn gericht op interventies die de motivatie van studenten verhogen en de prestaties verbeteren, vooral in de propedeuse.

De interventies zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over de manier waarop het brein informatie verwerkt.

Kennisdeling

Het lectoraat deelt kennis via:

 • vakpublicaties
 • bijdragen aan conferenties
 • bijdragen aan professionaliseringsactiviteiten voor docenten en adviseurs.

Samenwerking

Het onderzoek vindt plaats in de onderwijspraktijk. Daarom is er een nauwe samenwerking met:

 • docenten
 • academiedirecteuren
 • onderwijskundig medewerkers
 • de expertgroep Brein & Leren

Extern wordt samengewerkt met:

 • collegalectoraten binnen en buiten Avans Hogeschool
 • Universiteit Utrecht
 • Erasmus Universiteit

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het lectoraat Brein en Leren op www.avans.nl.

Laatst bijgewerkt opĀ 19 maart 2018.