LIC Leer- en Innovatiecentrum

Expertgroep Brein & Leren

Werkgroep Brein & Leren

De expertgroep Brein & Leren vertaalt inzichten uit de onderwijsneurowetenschap naar de onderwijspraktijk. Het vertrekpunt is de plasticiteit van het (adolescenten)brein met een verdieping van de thema’s:

 • mindset en feedback
 • optimaal gebruik van de werking van het geheugen
 • kritisch leren denken

Kennis en ervaring delen we binnen en buiten Avans Hogeschool. Dit doen we met ons productaanbod (lezingen, workshops, trainingen, advies bij curriculumontwikkeling), deze website, een gratis e-mailnieuwsbrief en het symposium Grip op het lerende brein.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met de overdracht van inzichten naar onderwijskundige adviseurs en academies. Ons doel is om samen met professionals van academies en diensten de expertise uit te breiden.

Samenstelling expertgroep

De expertgroep is een multidisciplinair team en bestaat uit onderwijskundigen, een neuropsycholoog, bioloog, onderwijspsycholoog en ervaringsdeskundigen vanuit het onderwijs.

Leden expertgroep Brein & Leren
Han Blankert
Mirthe van Engelen
Ilse Hartel
Lottie Raaijmakers
Sofie van Scheyen
Birgit van Veghel
Lydia Schaap (voorzitter)

Neem voor meer informatie contact op met Brein & Leren

Laatst bijgewerkt op 19 maart 2018.
Symposium Brein en Leren

Voor elk van de drie thema's is een route bepaald om de doelen voor professionalisering en scholing te bereiken:

Plasticiteit en mindset

De organisatie van de hersenen verandert voortdurend door ontwikkeling, leren en ervaringen. Het brein is maakbaar. Dat biedt perspectief voor het onderwijs.

Als functies in de hersenen vaak getraind worden, neemt de breincapaciteit toe. Een leeromgeving waarin studenten openstaan om nieuwe dingen te leren is belangrijk. Door groeigerichte prikkels uit de omgeving kunnen studenten hun breinnetwerk uitbouwen.

Hoe?
 • Geef inzicht in de eigen overtuigingen van studenten over ontwikkelbaarheid. Zet beperkende overtuigingen om in ‘ik kan het leren’.
 • Geeft als docent groeigerichte feedback. Bied studenten zo op een positieve manier houvast en verhoog het zelfvertrouwen.
 • Bied uitdagingen die passen bij de student.

Effectief gebruik van het geheugen

De Cognitive Load Theory (CLT) geeft evidence-based handreikingen voor de onderwijspraktijk voor het optimaal belasten van het werkgeheugen en het bevorderen van de opslag van informatie in het langetermijngeheugen.

CLT biedt concrete tips die vrijwel meteen in lesprogramma’s toegepast kunnen worden. Goed onderwijs faciliteert dat informatie- en kennisoverdracht daadwerkelijk de weg naar het langetermijngeheugen vindt. Vervolgens kunnen studenten daar tijdens de opleiding en in de beroepspraktijk weer op teruggrijpen.

Hoe?
 • Bied een onderwijsprogramma dat zorgt voor een optimale belasting van het werkgeheugen. Dit stelt eisen aan de inhoud maar vooral aan de manier waarop het wordt aangeboden (opdrachten, instructies etc.).

Kritisch leren denken

Kritisch denken is - gezien vanuit het ontwikkelingsproces in de hersenen van de gemiddelde student - een ingewikkelde opgave. Kritisch denken is iets wat mensen sowieso niet spontaan doen. We worden voortdurend blootgesteld aan de valkuilen van ons denken. Dit betekent dat kritisch denken veelvuldig beoefend en getriggerd moet worden, zeker in het onderwijs.

Hoe?
 • Leer studenten vaardigheden waarmee zij kunnen toetsen of de eigen ideeën zijn gebaseerd op feiten, aannames of gevoelens. Train ze hierin expliciet, maar ook impliciet, om kritisch denken te bevorderen.
Laatst bijgewerkt op 14 augustus 2014.
Brein en leren workshop

Het Leer- en Innovatiecentrum ondersteunt academies en diensten op het gebied van brein en leren, op diverse manieren:

Advies bij curriculumontwikkeling

 • in de ontwerpfase: ontwerpen van de blauwdruk
 • in de ontwikkelfase: ontwikkelen van leerlijnen, cursussen, vakken en onderwijsmateriaal
 • in de uitvoeringsfase: instructie en didactiek

Leergang Brein en Leren

Daarnaast is er de leergang bedoeld voor docenten, trainers, onderwijsontwikkelaars, studieloopbaanbegeleiders en onderwijsondersteunende diensten. In vier workshops wordt op een praktische manier integraal kennisgemaakt met de verschillende thema’s. Je ziet en ervaart hoe inzichten ingezet kunnen worden in jouw onderwijspraktijk.

Praktische informatie over de leergang Brein en Leren vind je bij het aanbod van Professionaliseren@avans.

Trainingen en coaching

Met trainingen en coaching kun je de thema’s verdiepen en de vertaalslag naar de praktijk maken. De meest effectieve leermethode is er zelf mee aan de slag gaan.

Het is de bedoeling dat professionals van academies en diensten expertise opbouwen en met die kennis en ervaring zelf effectieve onderwijsmethoden doorvoeren. Zo breiden we de expertise gezamenlijk uit.

Productaanbod Brein & Leren

 • advies bij curriculumontwikkeling
 • presentaties en lezingen
 • workshops en leergang Brein en Leren
 • verdiepende trainingen
 • train-de-trainer
 • coaching
Neem voor meer informatie contact op met Brein & Leren.
Laatst bijgewerkt op 4 november 2014.